Privacy Policy

Ikzoekgod.be wil het vertouwen dat u in hen stelt waarmaken en waarborgen. De volgende Privacy Policy is bedoeld om alle persoonlijke informatie die u ons online geeft en de koppeling met uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen. 

Bewustwoording 

Ikzoekgod.be voorziet in deze Privacy Policy om u te informeren over de wijze waarop u toestaat uw informatie te verzamelen en te gebruiken, als ook om u bewust van te maken van onze veiligheidswaarborgen. We wijzen u op de mogelijkheid om uw naam te verwijderen van onze mailinglist indien u dit wenst. 

Informatie die wij verzamelen 

Er zijn vier manieren waarop bezoekers ons toestaan om persoonlijke informatie te verzamelen via onze websites:

1. Via online-verzoeken om informatie (zoals: email nieuwsbrieven, contact formulieren, e.d.); 

2. Via online verzoeken van materialen van onze organisatie (zoals: het vragen om toezending van een gedeelte van de Bijbel of ander informatief materiaal; verzoeken om een vrijwillige gift of het maken van de beslissing om je leven aan Christus te geven);  

3. Via het online registreren van contactinformatie om een antwoord te krijgen of een vraag te stellen of deel te nemen aan andere activiteiten zoals het downloaden van materialen, het verkrijgen van diensten, producten en ???

4. Via online schenkingen. Informatie die we online verzamelen kan het volgende bevatten: uw naam, adres, woonplaats, provincie, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, en in het geval van schenkingen of online-shopping, uw bankkaartnummer en de vervaldatum. Om onze dienstverlening te verbeteren en de toekomstige informatie aan u beter aan uw behoeften aan te passen, kunnen wij u ook informatie vragen over uw demografische omgeving, klachten, opmerkingen, professionele belangstelling en contactvoorkeuren. 

Hoe wordt de informatie gebruikt? 

Ikzoekgod.be gebruikt deze informatie om uw behoeften beter te onderkennen en u daardoor een betere online-service te kunnen bieden. We kunnen die informatie gebruiken om een bepaalde transactie af te ronden, u een attest te geven voor een schenking, of om onze website voor u te personaliseren. Op uw verzoek gebruiken wij die informatie ook om u op de hoogte te houden van acties, projecten en activiteiten van onze organisatie. Bankkaartnummers worden alleen gebruikt voor schenkingen of betalingen en worden niet bewaard voor andere doeleinden. We bieden u ook de mogelijkheid om uw naam te laten verwijderen van onze mailinglist, als u dat wenst. Zie hiervoor het betreffende gedeelte van deze Privacy Policy hieronder. Bovendien zal f u geen berichten sturen waar u geen toestemming voor hebt gegeven. Als u toestemming hebt gegeven om mail van ons te ontvangen, kunnen we u periodiek nieuwsinformatie of info rond evenementen toesturen. Als u uw postadres in een online-formulier hebt doorgegeven kunt u mailings van ons ontvangen. 

Uw persoonlijke informatie wordt niet gedeeld 

Ikzoekgod.be zal uw persoonlijke informatie nooit verkopen, uitlenen, verhuren, leasen of uitwisselen met andere organisaties. Ikzoekgod.be verzekert u dat de identiteit van ieder die contact opneemt via deze website vertrouwelijk behandeld zal worden. Ikzoekgod.be kan u uitzonderlijk een mailing sturen uit naam van andere organisaties en  bedieningen als hun interesse overeenkomt met die van Ikzoekgod.be. Gebruik van uw persoonlijke informatie zal beperkt worden tot dat wat van belang is voor de voortgang van de zendingsactiviteiten van Ikzoekgod.be en andere zendingsorganisaties. 

Overdracht van persoonlijke informatie buiten uw land 

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw persoonlijke informatie overgebracht moet worden naar de servers van bedrijven die verbonden zijn met Ikzoekgod.be buiten uw land. Als dit het geval is, zal de persoonlijke informatie in uw account ook opgeslagen worden in dat andere land en zullen wij het nodige doen om ervoor te zorgen dat uw recht op privacy gewaarborgd blijft. Natuurlijk zal er geen informatie verzameld worden die u niet zelf gegeven hebt. Door een verzoek om informatie of  aanvraag van materialen bij onze organisatie  in te dienen, geeft u ons toestemming om uw persoonlijke informatie over te brengen naar het buitenland als dat noodzakelijk is om technische en operationele redenen.     

Veiligheid 

Ikzoekgod.be zet zich ervoor in om te verzekeren dat uw persoonlijke informatie veilig is. Om ongeoorloofde toegang tot onze databestanden te voorkomen, het accuraat verzamelen van de date en het juiste gebruik van informatie, hebben wij passende fysieke, elektronische en management-procedures ontwikkeld en ingevoerd om de informatie die we online verwerven te beveiligen. Ikzoekgod.be gebruikt internet data-versleutelingssoftware, Secure Socket Layer (SSL) Protocol als we gevoelige data verzamelen  en verzenden, zoals bankkaartinformatie. Alle informatie die u invoert wordt versleuteld in uw browser en verzonden over het internet in een versleuteld formaat en wordt weer leesbaar gemaakt in onze server.  Als we uw bankkaartinformatie ontvangen, is het alleen te benaderen door een zeer beperkt aantal betrouwbare medewerkers van Ikzoekgod.be die speciaal opgeleid zijn om deze informatie te verwerken. 

Cookies 

Zo af en toe kunnen wij een 'cookie' naar uw computer zenden. Een 'cookie' is een klein bestandje met informatie, dat via de server naar uw browser wordt gestuurd en dat in het geheugen op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Een 'cookie' kan geen data van uw harde schijf of data van andere cookiefiles lezen, die door andere sites zijn geplaatst. Cookies beschadigen uw systeem of de veiligheid van uw computer niet. We gebruiken die cookies om u te herkennen als u weer op onze site komt of om te onthouden welke onderdelen van ons netwerk of websites u al bezocht hebt. We kunnen deze informatie gebruiken om de informatie die u ziet beter aan uw persoonlijke situatie aan te passen. Veel websites plaatsen cookies op de harde schijf van uw computer. U kunt aangeven of u die cookies wilt aanvaarden door de instelling in uw browser aan te passen. Uw browser kan alle cookies weigeren of u waarschuwen wanneer er een cookie verzonden wordt. Als u ervoor kiest om deze cookies niet te aanvaarden, kan dat de gebruiksvriendelijkheid van onze en andere websites verminderen en sommige onderdelen werken misschien niet zoals door ons is bedoeld. 

Online privacy van kinderen 

We zijn betrokken met de privacy van jonge kinderen en we verzamelen niet meer persoonlijke informatie dan redelijk is en noodzakelijk om deel te nemen aan de activiteiten op onze websites. We moedigen u aan om betrokken te zijn met de internet-activiteit van uw kind, ook op die van onze site, zodat u de privacy van uw kind goed kunt beschermen. 

Links naar andere sites 

Deze website linkt naar documenten op websites die onderhouden worden door andere organisaties of individuen. Als u doorlinkt naar een andere website, wees er dan alsjeblieft  van op de hoogte dat Ikzoekgod.be niet verantwoordelijk is voor de privacy-praktijk en de inhoud van deze websites. 

Bekijken, veranderen en verwijderen van uw persoonlijke informatie  

Wij geven u de mogelijkheid om uw persoonlijke informatie in te zien en om uw naam van onze mailinglist te laten verwijderen, zodat u in de toekomst geen communicatie van onze organisatie zult ontvangen. Als u uw persoonlijke informatie wilt inzien of uw naam definitief wilt laten verwijderen, kunt u mailen naar info@EAVlaanderen.be . Als u vaststelt dat onze informatie over u niet juist is of de situatie gewijzigd is, kunt u die informatie laten wijzigen door een mail te sturen naar: info@EAVlaanderen.be

Als u wilt inschrijven, uitschrijven, gegevens aanpassen bij Ikzoekgod.be of haar email nieuwsbrieven, mail dan naar: info@EAVlaanderen.be

Neem contact met ons op 

Als u opmerkingen of vragen over onze online Privacy Policy hebt, mail dan naar info@EAVlaanderen.be

Er ging iets goed fout met onze site, log uit en neem eerst maar eens een tas koffie ....

Ga naar de home-pagina
Vernieuw de pagina
Oké, bedankt om het te laten weten