Privacy Policy

1. Privacybeleid van EAV Cursussen

Jouw privacy is belangrijk voor ons. We gaan daarom zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.
EAV Cursussen verwerkt jouw persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons verwerkt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

2. Persoonsgegevens die worden verwerkt

EAV Cursussen kan persoonsgegevens van je verwerken, doordat je gebruik maakt van de producten of diensten van EAV Cursussen, en/of omdat je deze zelf afgeeft via de één van onze communicatiekanalen (websites, e-mail of telefoon). EAV Cursussen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Jouw voor- en achternaam

Jouw adresgegevens

Jouw telefoonnummer

Jouw e-mailadres

Jouw IBAN nummer

Jouw geboortedatum

In sommige situaties (aanmelden voor activiteiten, conferenties of cursussen) is het noodzakelijk om aanvullende persoonsgegevens te registreren om de desbetreffende dienst te verlenen. Deelnemers en vrijwilligers worden hier van te voren over op de hoogte gesteld.

Een groot deel van de medewerkers van EAV Cursussen houdt een relatiebestand van partners bij. Naast de bovengenoemde persoonsgegevens kan het voor de ontwikkeling van de relatie gewenst zijn om aanvullende persoonsgegevens te registreren. Het registreren van aanvullende persoonsgegevens wordt uitsluitend in overleg en met expliciete goedkeuring van de partners gedaan.

3. Waarom EAV Cursussen gegevens nodig heeft

EAV Cursussen houdt een relatieadministratie bij. Onder relaties verstaan we: donateurs, (rechts-) personen die nieuwsbrieven ontvangen, (rechts-)personen die producten of diensten afnemen of van wie EAV Cursussen producten of diensten afneemt en personen die deelnemen aan activiteiten.

EAV Cursussen verzameld uitsluitend persoonsgegevens voor het uitvoeren van haar processen ten behoeve van de hierboven genoemde relaties. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

4. Hoe EAV Cursussen persoonsgegevens verzameld

EAV Cursussen heeft diverse websites die gerelateerd zijn aan de organisatie. Wanneer je op één van deze websites diensten afneemt dan worden de noodzakelijk persoonsgegevens via formulieren verzameld.

Persoonsgegevens worden ook verzameld wanneer je je aanmeld als financiële partner of wanneer je je aanmeld voor een (digitale) nieuwsbrief. Jouw persoonsgegevens worden ook vastgelegd wanneer je een gift overmaakt naar EAV Cursussen via jouw eigen bankrekening.

5. Wettelijke basis voor het verzamelen van persoonsgegevens

EAV Cursussen vraagt waar nodig om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens. De toestemming tot het verwerken van persoonsgegevens kan ten alle tijden ingetrokken worden. Je kunt gebruik maken van jouw recht tot inzage, aanpassen of verwijderen (Zie ook: 6. Jouw rechten).

Voor het afnemen/leveren van sommige producten en/of diensten is EAV Cursussen genoodzaakt om persoonsgegevens te verwerken. Hiervoor geldt de “uitvoering overeenkomst” als wettelijke grondslag. EAV Cursussen houdt het recht om een overeenkomst te ontbinden indien een leverancier of klant zich verzet tegen het verstrekken van persoonsgegevens.

EAV Cursussen zal jouw gegevens alleen gebruiken voor de doelstelling waarvoor je het gegeven heeft. EAV Cursussen kan je informeren over andere ontwikkelingen wanneer er gerechtvaardigde aannamen zijn dat je daar interesse in hebt.

6. Jouw rechten

Je hebt te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Daarnaast heb je ook te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens over te dragen aan jouzelf of een andere organisatie en heb je het recht om bezwaar te maken op de verwerking van jouw gegevens. Om gebruik te maken van één van deze rechten kunt je schriftelijk een verzoek indienen via info@agape.nl. EAV Cursussen zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 1 maand, op jouw verzoek reageren.

7. Bewaartermijn van persoonsgegevens

Betrokkenen die langer dan 7 jaar geen materiële of immateriële betrokkenheid bij Agapè hebben gehad worden in het volgende kalenderjaar verwijderd. Het ontvangen van (digitale) nieuwsbrieven via een Agapè-account of het deelnemen aan een online cursus wordt ook gezien als betrokkenheid.

8. Automatische besluitvorming

Binnen EAV Cursussen wordt er geen gebruik gemaakt van profiling: Dat wil zeggen op basis van analyse van in de organisatie aanwezige kennis nieuwe potentiële relaties benaderen.

9. Delen met anderen

EAV Cursussen verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van haar eigen (uitbestede) processen, of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

10. Doorgifte buiten de EU

Alle software voldoet aan de Europese regelgeving en ook de dataprocessing zal te allen tijde plaatsvinden onder een beschermingsniveau dat passend is conform de Europese wetgeving. Het is mogelijk dat het verwerken van de data buiten Europa plaatsvindt.

11. Regels voor kinderen

Wanneer kinderen jonger dan 16 jaar gebruik willen maken van diensten en/of producten van EAV Cursussen dan moeten de ouders of degene met ouderlijke verantwoordelijkheden toestemming geven. We verzamelen alleen de persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder de 16 jaar die nodig is om te registreren voor een activiteit of het leveren van een product.

12. Website en cookiebeleid

Op de social media kanalen en websites van EAV Cursussen worden via cookies algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. EAV Cursussen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

13. Vragen over het privacybeleid

EAV Cursussen houdt het recht om het privacybeleid te wijzigen. Je kunt te allen tijde het actuele privacybeleid van Agapè inzien via de website. Als je vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via Info@ikzoekgod.be

14. Beveiligen

EAV Cursussen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van EAV Cursussen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door EAV Cursussen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met EAV Cursussen op via info@ikzoekGod.be

EAV Cursussen

adres

adres

Telefoon:

E-mail: info@ikzoekgod.be

KvK-nummer: ??